פרוייקטים מייצגים

חלק מהפרויקטים הוקמו על ידי חברות בהן מנהלי תדמיר שיאון היו מעורבים בפרויקטים כשכירים או כבעלים שותפים.

מושב באר טוביה

מערכת תעריפית

רפת עין חרוד מאוחד

690 קילוואט

קיבוץ נווה אור

מערכת תעריפית

רפת קיבוץ אילון

1.2 מגוואט

*מנועי בית שמש

1.9 מגוואט

*ביכורי השדה

2.1 מגוואט

*תכנון והקמה – חברת סולארפאוור

נגישות