מבנה תעשיה ומסחר - קבוצת תדמיר שיאון

מבנה תעשיה ומסחר

הפרויקט בנתונים:

סוג המבנה

מבנה תעשיה ומסחר באשקלון

קילו וואט

600
גלילה למעלה דילוג לתוכן