תעריפיות ומכרזיות יישובי מועצה אזורית באר טוביה - קבוצת תדמיר שיאון

תעריפיות ומכרזיות יישובי מועצה אזורית באר טוביה

הפרויקט בנתונים:

סוג המבנה

רפתות ולולים

קילו וואט

4000
גלילה למעלה דילוג לתוכן