קיבוץ נווה אור - קבוצת תדמיר שיאון

קיבוץ נווה אור

הפרויקט בנתונים:

סוג המבנה

רפתות ולולים גדולים

קילו וואט

600
גלילה למעלה דילוג לתוכן