רפתות ברחבי הארץ - קבוצת תדמיר שיאון

רפתות ברחבי הארץ

הפרויקט בנתונים:

סוג המבנה

רפתות ברחבי הארץ

קילו וואט

600
גלילה למעלה דילוג לתוכן