רפת עין חרוד מאוחד - קבוצת תדמיר שיאון

רפת עין חרוד מאוחד

הפרויקט בנתונים:

סוג המבנה

רפתות ולולים גדולים

קילו וואט

600
גלילה למעלה דילוג לתוכן