רפת קיבוץ אילון - קבוצת תדמיר שיאון

רפת קיבוץ אילון

הפרויקט בנתונים:

סוג המבנה

רפתות ולולים גדולים

קילו וואט

1160
גלילה למעלה דילוג לתוכן